اینستاگرام قاف را دنبال کنید

کلکسیون محصولات مجموعه صنایع دستی سایان

دارای مجوز رسمی عرضه صنایع دستی اصیل از سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان

آجیل خوری| فیروزه کوب

آجیل خوریفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 9 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

180,000 تومان
موجود
تنگ گوی دار | فیروزه کوب

تنگ گوی دارفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 23 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

270,000 تومان
موجود
تنگ گوی دار | فیروزه کوب

تنگ سراهیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 25 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

370,000 تومان
موجود
تنگ گوی دار | فیروزه کوب

تنگ گوی دارفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 35 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

480,000 تومان
موجود
سنبلدان کوچک| فیروزه کوب

گلدان گوی دارکد : 056فیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 26 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

650,000 تومان
موجود
سنگاب | فیروزه کوب

سنگابفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 13 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

280,000 تومان
موجود
شمعدان| فیروزه کوب

تنگ سراهیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 14سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

220,000 تومان
موجود
شکلات خوری | فیروزه کوب

شکلات خوریفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 18 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

280,000 تومان
موجود
شیرینی خوری| فیروزه کوب

شیرینی خوریفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 10 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

300,000 تومان
موجود
قندان | فیروزه کوب

قندان فیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مس( امکان سفارش به تعداد بالا  )

330,000 تومان
موجود
قندان مشتی | فیروزه کوب

قندان مشتیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مس( امکان سفارش به تعداد بالا  )

155,000 تومان
موجود
پارچ شلقمی | فیروزه کوب

گلدان شلقمیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 17 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

650,000 تومان
موجود
گالش | فیروزه کوب

گالشفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 10 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

280,000 تومان
موجود
گلدان سراهی | فیروزه کوب

گلدان سراهیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 20 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

270,000 تومان
موجود
گلدان شلقمی | فیروزه کوب

گلدان شلقمیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 12 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

135,000 تومان
موجود
گلدان شلقمی | فیروزه کوب

گلدان شلقمیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 17 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

350,000 تومان
موجود
گلدان گوی دار 16 سانتی |...

گلدان گوی دارفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 16سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

175,000 تومان
موجود
گلدان گوی دار 20 سانتی |...

گلدان گوی دارکد : 038فیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 20 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

285,000 تومان
موجود
گلدان گوی دار 30 سانتی |...

گلدان گوی دارکد : 039فیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 30 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

330,000 تومان
موجود