درباره ما

قاف ؛ قله اساطیری ماست، نزدیک ترین نقطه به آسمان،

حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می شود.

و نهایتا، قاف یعنی قلهک، جایی که ابتدای آشنایی ما با شماست. 

دفتر نمایندگی فروش استان تهران: میدان شوش،خیابان صابونیان،پاساژ شهرداری،طبقه منفی یک،پلاک32

مدیریت 

مدیرعامل

مسعود کریمی