اینستاگرام قاف را دنبال کنید

خانه و آشپزخانه 

تعداد 291 موجود است
در صفحه
ظروف سرو و پذیرایی
سرویس غذاخوری طرح پرنده...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - شامل بشقاب پلو خوری و بشقاب خورش خوری و پیاله به قطر های 27 و 25 و 16 سانتی متر

73,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
سرویس غذاخوری طرح پرنده...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - شامل بشقاب پلو خوری و بشقاب خورش خوری و پیاله به قطر های 27 و 25 و 16 سانتی متر

73,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
سرویس غذاخوری طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - شامل بشقاب پلو خوری و بشقاب خورش خوری و پیاله به قطر های 27 و 25 و 16 سانتی متر

73,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
سرویس غذاخوری طرح میوه مدل...

73,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سالاد خوری طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - قطر 25 سانتی متر

43,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
بشقاب غذاخوری 28 سانتی متر...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر بشقاب 27 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
بشقاب غذاخوری 28 سانتی متر...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر بشقاب 27 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل آبی

25,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل زرد

25,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل قرمز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل سفید

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح شقایق

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل قرمز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل نارنجی

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل سبز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
لیوان طرح رنگارنگ رنگ صورتی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 8 و ارتفاع 10 سانتی متر

24,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
لیوان طرح رنگارنگ رنگ نارنجی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 8 و ارتفاع 10 سانتی متر

24,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
لیوان طرح رنگارنگ رنگ سبز

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 8 و ارتفاع 10 سانتی متر

24,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
لیوان طرح رنگارنگ رنگ آبی نفتی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 8 و ارتفاع 10 سانتی متر

24,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
لیوان طرح آبنباتی رنگ صورتی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 8 و ارتفاع 10 سانتی متر

24,000 تومان
عدم موجودی