سرویس چایخوری  

تعداد 12 موجود است
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو گلسرخی...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو گلسرخی...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست فنجان و نعلبکی و قندان...

-قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی -بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر فنجان 8 و قطر نعلبکی 14 سانتی متر -جنس سرامیکی -شامل 6 عدد فنجان و نعلبکی

240,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست فنجان و نعلبکی و قندان...

-قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی -بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر فنجان 8 و قطر نعلبکی 14 سانتی متر -جنس سرامیکی -شامل 6 عدد فنجان و نعلبکی

240,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست فنجان و نعلبکی و قندان...

-قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی -بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر فنجان 8 و قطر نعلبکی 14 سانتی متر -جنس سرامیکی -شامل 6 عدد فنجان و نعلبکی

240,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
ست چایخوری 2 پارچه طرح گل...

50,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
ست چایخوری 2 پارچه طرح...

50,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
ست چایخوری 2 پارچه طرح گلسرخی

50,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو طرح...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو طرح...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو طرح...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو طرح...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی