اینستاگرام قاف را دنبال کنید

سرویس چایخوری  

تعداد 13 موجود است
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو گلسرخی...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو گلسرخی...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی بیضی طرح گل...

67,500 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی بیضی طرح...

48,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی بیضی طرح...

67,500 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو طرح...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو طرح شعر...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر -متن: به اخمت خستگی در میرود لبخند لازم نیست   کنار سینی چای تو اصلا قند لازم نیست

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو طرح شعر...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر --متن: عاشقان را شکوه ای از سختی ایام نیست   طرح لبخند تو پایان پریشانی هاست

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو طرح شعر...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر -متن: حل شدن در دل معشوق که ایرادی نیست   چای هم آب کند در دل خود قندش را

48,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی بیضی طرح...

48,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی بیضی طرح...

48,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی بیضی طرح...

48,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
استکان و نعلبکی طرح استرایپ...

35,000 تومان
عدم موجودی