ظروف سرو و پذیرایی 

تعداد 164 موجود است
در صفحه
ظروف سرو و پذیرایی
اردوخوری طرح ماهی مدل خرچنگ

55,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
اردوخوری طرح ماهی مدل زیتون

55,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
اردوخوری طرح ماهی مدل تک گل...

55,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
اردوخوری طرح ماهی مدل تک گل...

55,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
اردوخوری طرح ماهی مدل نهنگ...

55,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
بشقاب تخت 33 سانتی متر طرح...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو -قطر  33 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
بشقاب تخت 33 سانتی متر طرح...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو -قطر  33 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
ظروف علائم راهنمایی رانندگی
بشقاب تخت 33 سانتی متر...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر بشقاب 33 سانتی متر -جنس سرامیکی

44,000 تومان
عدم موجودی
ظروف علائم راهنمایی رانندگی
بشقاب تخت 33 سانتی متر طرح...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر بشقاب 33 سانتی متر -جنس سرامیکی

44,000 تومان
عدم موجودی
ظروف علائم راهنمایی رانندگی
بشقاب تخت 33 سانتی متر...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر بشقاب 33 سانتی متر -جنس سرامیکی

44,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
بشقاب تخت 33 سانتی متر طرح...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو -قطر  33 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
بشقاب تخت 33 سانتی متر طرح...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو -قطر  33 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
بشقاب تخت 33 سانتی متر طرح...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو -قطر  33 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
دیس شیرینی خوری طرح دست رنگ...

139,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
دیس شیرینی خوری طرح دست رنگ...

139,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
دیس شیرینی خوری طرح دست رنگ...

139,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
ماگ دمنوش طرح خانه رنگ قرمز

68,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
ماگ دمنوش طرح خانه رنگ نارنجی

68,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
کاسه طرح استرایپ طلا رنگ سبز

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

46,500 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
کاسه طرح استرایپ طلا رنگ...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

46,500 تومان
عدم موجودی