اینستاگرام قاف را دنبال کنید

ظروف سرو و پذیرایی 

تعداد 158 موجود است
در صفحه
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل زرد

25,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل قرمز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل سفید

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح شقایق

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل قرمز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل نارنجی

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل سبز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح گل نارنج کد F06

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

35,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح سار کد S01

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

35,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح آلبالو کد CH02

35,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح خرچنگ کد CR02

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

35,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح رنگارنگ مدل قرمز...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح رنگارنگ مدل مشکی...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح رنگارنگ مدل آبی...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح رنگارنگ مدل صورتی...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح آبنباتی مدل صورتی...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
پیاله طرح آلبالو کد CH03

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 11 و ارتفاع 6 سانتی متر

18,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
پیاله طرح گل نارنج کد F05

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 11 و ارتفاع 6 سانتی متر

18,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
پیاله طرح رنگارنگ مدل مشکی...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 11 و ارتفاع 6 سانتی متر

15,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
پیاله طرح رنگارنگ مدل صورتی...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 11 و ارتفاع 6 سانتی متر

15,000 تومان
عدم موجودی