اینستاگرام قاف را دنبال کنید

ظروف سرو و پذیرایی 

تعداد 294 موجود است
در صفحه
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل زرد

25,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل قرمز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل سفید

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح شقایق

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل قرمز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل نارنجی

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح حمد مدل سبز

30,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح گل نارنج

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

40,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح سار

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

40,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح آلبالو

40,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح خرچنگ

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

40,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح رنگارنگ رنگ قرمز

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

32,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح رنگارنگ رنگ مشکی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

32,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح رنگارنگ رنگ آبی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

32,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح رنگارنگ رنگ صورتی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

32,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح آبنبات رنگ صورتی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 16 و ارتفاع 9 سانتی متر

32,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
پیاله طرح آلبالو

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 11 و ارتفاع 6 سانتی متر

19,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
پیاله طرح گل نارنج

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 11 و ارتفاع 6 سانتی متر

24,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
پیاله طرح رنگارنگ رنگ مشکی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 11 و ارتفاع 6 سانتی متر

19,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
پیاله طرح رنگارنگ رنگ صورتی

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد قطر 11 و ارتفاع 6 سانتی متر

19,000 تومان
عدم موجودی