اینستاگرام قاف را دنبال کنید

ظروف سرو و پذیرایی 

تعداد 294 موجود است
در صفحه
ظروف سرو و پذیرایی
سرویس غذاخوری طرح پرنده...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - شامل بشقاب پلو خوری و بشقاب خورش خوری و پیاله به قطر های 27 و 25 و 16 سانتی متر

73,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
سرویس غذاخوری طرح پرنده...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - شامل بشقاب پلو خوری و بشقاب خورش خوری و پیاله به قطر های 27 و 25 و 16 سانتی متر

73,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
سرویس غذاخوری طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - شامل بشقاب پلو خوری و بشقاب خورش خوری و پیاله به قطر های 27 و 25 و 16 سانتی متر

73,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
سرویس غذاخوری طرح میوه مدل...

73,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ست کاسه و بشقاب طرح میوه...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - شامل کاسه و بشقاب به قطرهای 16 و 20 سانتی متر

50,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سالاد خوری طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - قطر 25 سانتی متر

43,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سالاد خوری طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - قطر 25 سانتی متر

43,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو مثلثی طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد 27*27

42,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو مثلثی طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد 27*27

42,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو مثلثی طرح نیلوفرآبی...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد 23*23

34,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو مثلثی طرح پرنده رنگ...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد 23*23

34,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو مثلثی طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد 23*23

34,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو مثلثی طرح میوه مدل...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد 23*23

34,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو مثلثی طرح پرنده رنگ...

-جنس سرامیکی -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی - قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروویو - ابعاد 27*27

42,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
بشقاب غذاخوری 28 سانتی متر...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر بشقاب 27 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
بشقاب غذاخوری 28 سانتی متر...

-بسیار سبک و مقاوم -استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی -قطر بشقاب 27 سانتی متر -جنس سرامیکی

41,500 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
شکلات خوری مدل دختر بهار...

100,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
شکلات خوری مدل دختر بهار...

100,000 تومان
عدم موجودی
ظروف سرو و پذیرایی
شکلات خوری مدل دختر بهار...

100,000 تومان
عدم موجودی
خانه و آشپزخانه
کاسه طرح Zebra مدل آبی

25,000 تومان
عدم موجودی