فنجان و نعلبکی 

تعداد 10 موجود است
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی مربع طرح...

-قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-قطر فنجان 8 و قطر نعلبکی 14 سانتی متر-جنس سرامیکی

36,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی مربع طرح گلابی

-قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-قطر فنجان 8 و قطر نعلبکی 14 سانتی متر-جنس سرامیکی

36,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی مربع طرح توت...

-قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-قطر فنجان 8 و قطر نعلبکی 14 سانتی متر-جنس سرامیکی

36,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی طرح قاصدک

-قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-قطر فنجان 8 و قطر نعلبکی 15 سانتی متر-جنس سرامیکی

35,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
فنجان و نعلبکی طرح گلسرخی

-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-قطر فنجان 8 و قطر نعلبکی 15 سانتی متر-جنس سرامیکی

35,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو گلسرخی...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
سرویس چایخوری
ست چایخوری قندپهلو گلسرخی...

-مشتمل بر یک استکان و قندان و سینی سرامیکی-بسیار سبک و مقاوم-استفاده از رنگ های طبیعی و نقاشی دستی-اندازه سینی 2×11×18 سانتی متر

48,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
ست چایخوری 2 پارچه طرح گل...

50,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
ست چایخوری 2 پارچه طرح...

50,000 تومان
عدم موجودی
فنجان و نعلبکی
ست چایخوری 2 پارچه طرح گلسرخی

50,000 تومان
عدم موجودی