اینستاگرام قاف را دنبال کنید

تندیس و رومیزی 

تعداد 12 موجود است
سفال و سرامیک
پرنده طوطو | باغ گل

پرنده های طوطو نقاشی دستی باغ گل

75,000 تومان
عدم موجودی
تندیس و رومیزی
پرنده های جفتی کاردینال

پرنده جفتی کاردینالجنس سرامیکابعاد : 12 در 8 سانتی متر

60,000 تومان
عدم موجودی
سفال و سرامیک
تندیس هزار دستان

تندیس رومیزی هزاردستان/ ترکیب چوب و جوجه سرامیکی/ محصول مجموعه سروینه/ ابعاد 12 در 8 سانتی متر

20,000 تومان
موجود
سفال و سرامیک
تندیس هزار دستان

تندیس رومیزی هزاردستان/ ترکیب چوب و جوجه سرامیکی/ محصول مجموعه سروینه/ ابعاد 12 در 8 سانتی متر

20,000 تومان
موجود
سفال و سرامیک
تندیس هزار دستان

تندیس رومیزی هزاردستان/ ترکیب چوب و جوجه سرامیکی/ محصول مجموعه سروینه/ ابعاد 12 در 8 سانتی متر

20,000 تومان
موجود
تندیس و آثار حجمی
تندیس بته جقه / یا محمد...

تندیس علم / یا محمد رسول الله / حکاکی و برش روی فلز / پایه چوب گردو / تزیین سوخت / الهام گرفته از علم های عزاداری / حضرت اباعبدالله الحسین / ارتفاع : 27 سانتی متر

136,000 تومان
موجود
تندیس و آثار حجمی
تندیس بته جقه / یا علی ولی...

تندیس بته جفه / یا علی ولی الله حکاکی و برش روی فلز / پایه چوب گردو / تزیین سوخت الهام رفته از علم های عزاداری / حضرت اباعبدالله الحسین ارتفاع : 27 سانتی متر

136,000 تومان
موجود
تندیس و آثار حجمی
تندیس کلاه خود رزم

تندیس کلاه خود رزم / باز اجرای فلز کاری، به یاد سپهسالار دشت نینوا / ارتفاع  : 37 سانتی متر

210,000 تومان
موجود
تندیس و آثار حجمی
تندیس سرو علم

تندیس سرو / حکاکی و برش روی فلز / پایه چوب گردو / تزیین سوخت / الهام رفته از علم های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین ارتفاع : 37 سانتی متر

150,000 تومان
موجود
تندیس و آثار حجمی
تندیس علم | سرو دست ساز کوچک

تندیس علم / حکاکی و برش روی فلز / پایه چوب گردو / تزیین سوخت / الهام گرفته از علم های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین / ارتفاع : 40 سانتی متر

180,000 تومان
موجود
تندیس و آثار حجمی
تندیس علم | سرو دست ساز بزرگ

تندیس علم / حکاکی و برش روی فلز / پایه چوب گردو / تزیین سوخت / الهام گرفته از علم های عزاداری / حضرت اباعبدالله الحسین ارتفاع : 46 سانتی متر

210,000 تومان
موجود
تندیس و آثار حجمی
تندیس علم | سرو دست ساز بزرگ

تندیس سرو علم دست ساز حکاکی و برش روی فلز / پایه چوب گردو / تزیین سوخت الهام رفته از علم های عزاداری / حضرت اباعبدالله الحسین ارتفاع : 50 سانتی متر

210,000 تومان
موجود