اینستاگرام قاف را دنبال کنید

ظروف سنتی 

تعداد 37 موجود است
در صفحه
ظرف های تزئینی و کاربردی
بشقاب میناکاری روی سفال

33,150 تومان 39,000 تومان -15%
کاهش قیمت
عدم موجودی
ظرف های تزئینی و کاربردی
بشقاب وان یکاد | میناکاری سفال

میناکاری روی سفال/ بشقاب وان یکاد/ قطر 30- سانتی متر

75,650 تومان 89,000 تومان -15%
کاهش قیمت
عدم موجودی
ظرف های تزئینی و کاربردی
بشقاب وان یکاد | میناکاری سفال

میناکاری روی سفالبشقاب وان یکاد قطر 30 سانتی متر

80,000 تومان 89,000 تومان
کاهش قیمت
موجود
ظروف سنتی
آجیل خوری| فیروزه کوب

آجیل خوریفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 9 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

180,000 تومان
موجود
ظروف سنتی
گلدان گوی دار 16 سانتی |...

گلدان گوی دارفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 16سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

175,000 تومان
موجود
ظروف سنتی
تنگ گوی دار | فیروزه کوب

تنگ گوی دارفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 23 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

270,000 تومان
موجود
ظروف سنتی
گلدان سراهی | فیروزه کوب

گلدان سراهیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 20 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

270,000 تومان
موجود
ظروف سنتی
تنگ گوی دار | فیروزه کوب

تنگ سراهیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 25 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

370,000 تومان
موجود
ظروف سنتی
گلدان شلقمی | فیروزه کوب

گلدان شلقمیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 12 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

135,000 تومان
موجود
ظروف سنتی
قندان مشتی | فیروزه کوب

قندان مشتیفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مس( امکان سفارش به تعداد بالا  )

155,000 تومان
موجود
ظروف سنتی
شکلات خوری | فیروزه کوب

شکلات خوریفیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 18 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

280,000 تومان
موجود
ظروف سنتی
گلدان گوی دار 20 سانتی |...

گلدان گوی دارکد : 038فیروزه کوب اصفهانجنس بدنه : مسارتفاع : 20 سانتی متر( امکان سفارش به تعداد بالا  )

285,000 تومان
موجود