اینستاگرام قاف را دنبال کنید

سفال و سرامیک 

تعداد 32 موجود است
در صفحه
سفال و سرامیک
بشقاب حوض انار - 10سانتی

بشقاب طرح حوض انار مربع : قطر : 10 سانتی متر جنس : سفال لعابدار

17,600 تومان 22,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
بشقاب حوض انار

بشقاب طرح حوض انار مربع : قطر : 13 سانتی متر جنس : سفال لعابدار

20,000 تومان 25,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
بشقاب حوض پرنده - 13 سانتی

بشقاب طرح حوض پرنده مربع : قطر : 13 سانتی متر جنس : سفال لعابدار

20,000 تومان 25,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
حوض ایرانی پرنده - کوچک

بشقاب طرح ایرانی پرنده قابل استفاده به عنوان جاشمعی مربع : قطر : 13 سانتی متر جنس : سفال لعابدار

30,000 تومان
موجود
سفال و سرامیک
بشقاب حوض انار - 13سانتی

بشقاب طرح ایرانی انار قطر دایره : 13 سانتی متر جنس : سفال لعابدار

24,000 تومان 30,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
بشقاب حوض انار کج - 18سانتی

بشقاب طرح حوض انار قطر دایره : 18سانتی متر جنس : سفال لعابدار

24,000 تومان 30,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
بشقاب حوض انار - 10سانتی

بشقاب طرح حوض انار قطر دایره : 10سانتی متر جنس : سفال لعابدار

17,600 تومان 22,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
بشقاب حوض چهارخانه انار -...

بشقاب طرح حوض چهارخانه انار قطر مربع : 20سانتی متر جنس : سفال لعابدار

37,600 تومان 47,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
بشقاب حوض انار

بشقاب طرح حوض انار ابعاد مستطیل : 10 در 20سانتی متر جنس : سفال لعابدار

24,000 تومان 30,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
بشقاب حوض انار

بشقاب طرح حوض انار ابعاد مستطیل : 10 در 20سانتی متر جنس : سفال لعابدار

24,000 تومان 30,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
دیوارکوب طرح خانه و پرنده

دیوارکوب طرح خانه و پرنده ابعاد : 10 در 15سانتی متر جنس : سفال لعابدار

29,000 تومان
موجود
ظرف های تزئینی و کاربردی
بشقاب حوض پرنده - 13سانتی

بشقاب طرح ایرانی پرنده قطر دایره : 13 سانتی متر جنس : سفال لعابدار

20,000 تومان 25,000 تومان -20%
کاهش قیمت
موجود
سفال و سرامیک
پرنده طوطو | باغ گل

پرنده های طوطو نقاشی دستی باغ گل

75,000 تومان
عدم موجودی
سفال و سرامیک
پرنده طوطو | اسلیمی

پرنده های طوطونقاشی دستی هنر اسلیمی و گل

85,000 تومان
عدم موجودی
ظرف های تزئینی و کاربردی
بشقاب میناکاری روی سفال

33,150 تومان 39,000 تومان -15%
کاهش قیمت
عدم موجودی